KÁROLYI ZSIGMOND - Ideiglenes visszatérés - Négyháromszög 2.0

Megnyitó: 2022.11.17. 18:00
Megnyitja: Hajdu István műkritikus, főszerkesztő
Megtekinthető: 2022.11.18. - 2022.12.16.
Nyitva tartás: Kedd – Péntek 14:00 - 18:00

!!! ÚJ HELYSZÍN !!!
Neon Galéria
1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 17.


Nagyon egyszerű kiinduló pontot választottam. A térnek a tagolása egyben helyfoglalás is. A  tér strukturálása adja az építészet lényegét: azt szabja meg, hogy aki belép egy épületbe, annak milyen mozgás-lehetőségei vannak. Hasonlít ez ahhoz, ahogyan az egyes ember berendezi saját szobáját, amiben él, bebútorozza, belakja azt. Általánosítva: az űrből, a tágas tájból kihatárolunk egy kertnyi részt, amit aztán megművelünk. Tehát az alapképlet ez.

Na, most itt festményekről van szó, amelyek eminensen síkidomok, paralelogramma- forma alakzatok. Az a kérdés, hogy mit festek ezekre a felületekre. Színházban, filmben alkalmaznak dramaturgot, aki egy adott drámai cselekményt a néző felől néz. Aki a hatásra figyel, például meghatározza, hogy egy színdarabot mennyire húznak meg, vagy egy párbeszédet hogyan tömörítenek. Elképzelhető könnyen, hogy valaki odaáll a kép elé, és hát nézi, nézi, hogy mi van ott? Számba veszi az elemeket, ide-oda cikázó tekintete leír egy utat. Ezzel a problémával az érzékelés-pszichológia is foglalkozik, hogy hogyan nézzük a képeket. Linzben láttam olyan interaktív munkát, amelyben a kompjuter mutatta, hogy most éppen a néző hova néz, melyik pontjára a képnek. Na most az én tevékenységem, vagy a célom az, hogy tudatosan meghatározzam, hogy a néző hogyan nézze a képemet. Vagyis olyasmi ez, mint ahogyan a közlekedést szervezik, táblákkal irányítanak. Tehát például van olyan közlekedési tábla, ami az előírt haladási irányt mutatja, ami vagy egy nyíl, vagy több nyíl is párhuzamosan. Jelzi mondjuk, hogy kanyar következik, a főútvonal jobbra megy, s akkor ezt jobb irányba nyíl mutatja. Nálam az történik, hogy én egy négyzetes felületre festek, amin az ábra önmaga és felezett képe – kicsinyítve és sokszorozva, alkalmasint elforgatva.  Az alapmozdulat: a négyzetet felezem, s így kettősség keletkezik, hol átlósan, hol másként. Ha egy négyzetet az egyik átlójában kettévágunk, akkor két háromszög keletkezik. Ezek, az átfogóval szembeni, rá merőleges irányba mutatnak. Két, ellentétes irányt jeleznek, teszem azt: jobbot és balt. Ez a bagatell dolog  kezdett jobban érdekelni 2013-ban, tehát festettem ebből egy sorozatot. Volt, ami jó lett, volt ami kevésbé, sokuk befejezetlen maradt. Legtöbbjük mintha egy  “szélforgót” idézne, s mint ilyen, egy oda-vissza körmozgást látszik “ábrázolni”.

Dramaturgként kívánom irányítani a néző tekintetét. A csúcsára állított, osztott négyzetek bal oldala sötét, mellettük lévők világosak, így az egyik négyes az óramutató járásának az irányával egyezik és ennek az ellentéte, a komplementere az ellenkező irányt mutatja, és így ez a két irány együtt körpályát, végtelen forgást indukál vagy involvál, legalábbis a tudatban efféle képzetet kelt. Így aztán, a befogadó oda-vissza kört jár, mint a kerengő dervisek, vagy mintha egy taposómalomba, egy körkarámba kerülne az ember. A lóval a legnagyobb kiszúrás a körkarám, mert az menekülne, de nem tud. Legszörnyűbb, kegyetlen találmány: a  jártatógép, - hogy lovas tapasztalataimat megosszam - nagyon hasonlít a mai világunkra:  az embernek muszáj mennie, nem állhat meg, nem szállhat ki, hanem haladni kell, felvéve a ritmust, a világ diktálta  tempót. Nálam azért ilyen nyomasztó külső kényszerről nincs szó, hanem egyszerűen lehet nézelődni, szemlélődni, elspekulálni a látottakon. Egy kerék alternatíváin. Néha gondolok arra, hogy színben is érdekes legyen, az absztrakt festészet szín nélkül nem igazán működik.  A szín öröm, - nem baj ha van, de nem kell olyan villódzás, mint egy tűzijátéknál... A kevesebb több, a képeimben a szín is fontos, nem csak statiszta szerepe van, hanem mondjuk talán annál több.

Ebben a tizenvalahány képben az foglalkoztatott engem, hogy van az alapforma, a négyzet és a belső tagolás ezt ismételje, és az elemek elhelyezkedése pedig nyilvánvalóan a képkerethez viszonyítva érdekes. Tehát a négyzet egyszerűsödik, sokszorozódik és azon belül feleződik, tagolódik, és akkor ezekkel, mint szereplőkkel alakítok ki, egyszerű, akár drámainak is mondható viszonyokat, párbeszédes, vagy kontrasztos helyzeteket. Lényegében olyan geometria ez, ami festészeti alapkérdéseket vet föl, tehát alak, háttér, takarás, kontraszt stb. 

Festői kísérletezésnek tartom ezeket a munkákat. Az ember befest egy színnel egy felületet és akkor mellette a másik mondjuk, ha ugyanakkora, de más színű, akkor az máris egy esemény, és ez a maga egyszerű módján elég tágas világ, ilyen értelemben sok mindenre hasonlít.  Ahogyan a sakkban is megvannak a figurák, megvannak a szabályok, és ahogyan alakul egy játszma, abban sok-sok minden történhet. Kiszámíthatatlan és a végtelenül gazdag variációs lehetőségeknek van egy tágassága, egy olyan tárház, ami lényegében kimeríthetetlen. Nem úgy izgalmas ez, mint egy krimi, hogy ki a gyilkos vagy,  nem olyan bonyolult ez mint, ami az emberek közti konfliktusok végtelen lehetősége, de ahhoz azért elég színes vagy elég sokirányú,  hogy egy minimalista festői praxisban élményszerű ráismerésekre adjon alkalmat. Elképzelek valamit, gondolok valamit, megfestem,  majd nézem, hogy mi történt, és hogy milyen folytatása képzelhető. És van, hogy folytatom, van amikor meg úgy gondolom: ez is egy megérkezés. Nem hiszem, hogy Amerika lenne felfedezve, inkább egy turistaút ez, mint egy expedíció az ismeretlenbe. Azt is mondhatom, hogy nem kell ahhoz az Északi-sarkra menni, vagy megmászni a Mount Everestet, hogy az ember úgy érezze, egy csúcsra ért, vagy ha nem is csúcsra, egy kilátópontra ért, ahonnan körültekinthet. Voltaképpen minden készülő képnek ilyen a története: egy séta, amiben az ember halad, aztán néha kicsit megáll pihenni és körülnézni.

Ezekről a festményeimről ennyit lehet, érdemes elmondom. Mindezt anélkül, hogy túldimenzionálnám a dolgot. Aztán, hogy ezzel ki mit kezd vagy mennyire tartja érdekesnek, jelentősnek, az őszintén szólva már nem az én kompetenciám, nem dolgom ítélkezni vagy ilyesmin töprengeni.

Szeretném, ha látszódna, hogy  öröm is van ezekben a munkákban. Esetenként még humor is, de lehet hogy ezt csak én fedezem föl. A festészeti, kompozíciós szabályokból viccet csinálok néha. Én Giorgio Morandinak a humorát roppantul kedvelem. Soha senkinél nem olvastam, senkitől sem hallottam, hogy a Morandinál humort fedezett volna fel. Én élvezem azt a finom, csendes, bölcs, hunyorgós humort, ami sok festményéből üdítően árad, vidámabb leszek tőle.  Ezt várnám magamtól is, aztán hol sikerül, hol nem.

Egy valami biztos: említésre méltó eredmény, hogy e fent vázolt kompozíciós elv bevezetésével sikerült egy lehetséges (gyakori és igencsak bosszantó) hibaforrást kiküszöbölnöm. Ezekkel a képekkel nem fordulhat elő, hogy “fejjel lefelé” akasszák ki a falra, vagy alját-tetejét megcserélve szerepeltessék reprodukcióját valamely kiadványban, mivel minden nézete egyforma.

Károlyi Zsigmond
2022. október

A kiállítás megvalósulását az NKA támogatta.

Archívum / Archive


2024.04.26. - 2024.05.17.
Hézső Ferenc - Átalakulás

2023.12.11. – 2024.04.19.
A Vásárhelyi Iskola - A magyar újrealizmus

2023.10. 27. – 2023.11. 24.
Fauszt Péter - A kényszer felmérése

2023.09.11. - 2023.10.13.
Ötvös Zoltán - Stop-Time

2023.07.07. - 2023.08.31.
Varga Bertalan - Kitépett rend

2023.05.12. - 2023.06.16.
Erdélyi Gábor - Esély a megvalósulásra

2023.03.01. - 2023.04.14.
Bernát András - Láva

2022.12.17. - 2023.02.24.
Hencze Tamás - Konceptuális munkák a hetvenes évek elejéről

2022.11.18. - 2022.12.16.
Károlyi Zsigmond - Ideiglenes visszatérés - Négyháromszög 2.0

2022.04.12. - 2022.05.30.

Baranyay András - Önarcképek

2022.01.14.-2022.03.31.
Bernáth/y Sándor - Ünnepnapok nincsenek (1981)

2021.11.12.-2021.12.03.
Kovács Lola - Alkímia

2021.09.17.-2021.10.29.
Ötvös Zoltán - Eladó lakás, Budapest

2021.09.07.-2021.09.10.
Bernát András - Lebegve a határon (II.)

2021.05.21.-2021.06.17.
Losonczy István - A fuga színe

2020.12.21.-2021.04.30.
Varga Bertalan - Chromatic

2020.11.09. - 2020.12.14.
Bernát András - Lebegve a határon

2020.09.09. - 2020.09.22.
Dús László - Szobrok / Sculptures

2020.06.19. - 2020.09.07.
Haász Katalin - Eseményhorizont / Event horizon

2020.03.12.-2020.06.13.
Korodi Luca - A Föld bőre / The Skin of Earth/project 1

2020.02.07. - 2020.03.03.
Kovács Lola - Forró tükör / Hot mirror

2020.01.17. - 2020.02.04.
Bernát András - 2018-2019

2019.11.22 – 2020.01.03.
Erdélyi Gábor - Annyi minden van / There are a lot of things 

2019.10.11-2019.11.16.
Károlyi Zsigmond - Fotófestmények / Photopaintings

2019.09.06. – 2019.10.04.
Ötvös Zoltán – RANDOM

2019.03.01. – 2019.04.14. 
Bernát András – TEST - TÉR - TÁJ / BODY - SPACE - LANDSCAPE

2018.10.19. – 2018.11.16.
Haász Katalin – Mező / Field

2018.09.14. – 2018.10.12.
Losonczy István – Csíkok  / Stripes


2018.06.01. – 2018.06.29.
Várnagy Tibor – 1989


2018.04.13. – 2018.05.15.
Swierkiewicz Róbert – Transparent Road 1989 XERTOX


2018.03.09. – 2018.04.05.
Nyilas Márta – A többi nő és én / The other woman and me

2018.01.19. – 2018.02.20.
Ádám Zoltán – Bibliai idézetek / Biblical quotations

2017.12.18. – 2018.01.12.
Bernát András 60

2017 November / November
Hencze Tamás – Művek a 70-es évekből / Works from the 70’s

2017.10.20. – 2017.11.14.
Gábor Palotai – Munkák 1976 - 1980 / Works 1976 - 1980


2017.09.15. – 2017.10.10.
KÁROLYI ZSIGMOND – VERTIKÁLISDIAGONÁLISHORIZONTÁLIS

2017.06.30. – 2017.07.20.
Szilágyi Lenke – Alternatíva


2017.05.12. – 2017.06.09.
Veres Júlia – Tárgyi bizonyíték (70-es évek) / Material Evidence (70’s)

2017.04.07. – 2017.04.31.
Szirányi István – Ön-expozíció / Self-exposition


2017.03.10. – 2017.03.31.
Pácser Attila – Színek fekete fehéren / Colours On Black And White


2017.02.08. – 2017.02.25.
Ötvös Zoltán – Monológ / Monoloque

2017.01.20. –  2017.02.03.
Erdélyi Gábor – Személyes műtárgyfotók / Personal photos of my work

2016.12.16. – 2017.01.14.
Lóránt János Demeter – Szürke képek (Művek 1970-es és 80-as évekből)

2016.10.28. – 2016.11.16..
Baranyay András (1938 - 2016)

2016.09.09. – 2016.10.04.
Losonczy István – Ecru et Blanc

2016.04.08. – 2016.05.16.
Révész László László – Non Serviam

2016.03.22. – 2016.06.04.

Révész László László – Serviam

2016.02.12. – 2016.03.08.
Korodi Luca – Alkonyat fázisai / Phases of gloaming

2016.01.22. – 2016.02.09.

Horváth Roland – Zsúr / Party

2015.12.11. – 2016.01.05.
András Bernát – Szekvencia, szimmetria, körszalag / Sequence, Symmetry, Round stripe  

2015.11.12. – 2015.12.07.
Hencze Tamás – Formázott képek a 80-as évek elejéről / Shaped pictures from the early '80s

2015.09.11. – 2015.09.25.
Losonczy István – Bejáratlan terek

2015.06.12. – 2015.07.31.
MÉHES LÓRÁNT – Fotók a hetvenes évekből / Photos from the seventies


2015 Majús / May
Ulay – Irritáció / Irritation


2015.03.13. – 2015.04.30.
Komoróczky Tamás – Piros a vér / a vér mintázatai / The Blood is Red / The Patterns of Blood

2015.02.16. – 2015.03.06.
Ádám Zoltán – Új munkák / Recent works

2015.01.16. – 2015.02.10.
Ötvös Zoltán – Harkály kopácsol valahol

2014.12.04. – 2015.01.09.
Klimó Károly – Tíz év (1975-1985)

2014.11.06 – 2014.12.02
Bernát András – Test

2014.09.12 – 2014.10.03
Bada Dada – Ne Aggyad Az Agyad! (fotókollázsok és képveresek)

2014.07.11 – 2014.08.01
Szőke Gáspár – Formák, kontrasztok, építek, bomlasztok

2014.06.12 – 2014.07.08
Nemere Réka – Pályalátványok / Field Views

2014.03.13 – 2014.04.07
Tolvaly Ernő – TV-rajzok

2014.05.09 – 2014.06.03

Horváth Roland és Korodi János – Speakeasy

2014 Április / April 
Drozdik Orsolya – Dividuális mitológia

2014.03.13 – 2014.04.07
Tolvaly Ernő – TV-rajzok

2014.02.03 – 2014.03.07
Lengyel András – Nyílt tér

2013 December / December
Halász András – Vallás 1979

2013 Szeptember / September
Sarkadi Péter – EGO-dokumentumok

2013 Július / July
Őry Annamária egy estés – Rózskert

2013 Június / June
Szigeti András – Képhiba

2013 Majús / May
Gajzágó Donáta és Korodi Luca – Stress

2013 Március / March
Zuzu-Vető (Méhes Lóránt- Vető János/NahTe) – Feltámadtunk-új képek

2013 Január / January
Veszely Ferenc – Malom-rekonstrukció

2012 December / December
Erdélyi Gábor – Élek / My Edges

2012 November / November
Szabó Ákos – Sublow


2012 Szeptember / September
Bullás József – Papír

2012 Augusztus / August
Oroszy Csaba – Ens

2012 Majús / May
Komoróczky Tamás – Szellemcsapda


2012 Március / March
Károlyi Zsigmond – Állványok és fényrácsok (művek a nyolcvanas évekből)

2012 Február / February
Kovács Tamás


2012 Január / January
Horog Sára – Hússtruktúra

2012 Január / January
Piskolti Bernadett megnyitószövege Horog Sára kiállításán

2011 December / December
Horváth Roland – Klórterem

2011 November / November
8-ból 8

2011 Október / October
Szurcsik János – Szurcsik József megnyitószövege

2011 Október / October
Szurcsik János – "Pályám emlékezete I."- művek a 60-as és 70-es évekből

2011 Szeptember / September
Bernát András – Tér tanulmányok

2011
Július / July
Peer Krisztián - Braun András: Agyváltó című kiállításának megnyitószövege

2011 Június / June
Braun András – Agyváltó

2011 Majús / May
Hajdu István írása Hencze Tamás: Megtalált képek című kiállításáról

2011 Március / March
Fenyvesi Áron: Siegmund Ákos – humankompositinformatív című kiállításának megnyitószövege

2011 Február / February
Paksi Endre Lehel: Giricz Máté - másvilág című kiállításának megnyitószövege


2011 Január / January
Korodi János – örök maradás / Eternal Lingering

2010 December / December
Farkas Zsófi – Családállítás

2010 November / November
Bernát András – Rekonstrukció-Rész és egész

2010 Október / October
BERNÁTH/Y SÁNDOR – Muddy things I.

2010 Szeptember / September
Horváth Roland – Hajók keletről nyugatra

2010 Szeptember / September
Horváth Roland – Reggel

2010 Szeptember / September

Erdőháti Melinda - Horváth Roland kiálításának megnyitószövege


2010 Július / July

Zenebolt-Music Store

2010 Június / June
Pálos Miklós – Munkák

2010 Április / April
Interjú Komoróczky Tamással

2010.03.26.
Fenyvesi Áron - Szabó Ákos kiállításának megnyitószövege

2010.02.17.
Zombori Mónika - Nagy Judit Borbála kiállításának megnyitószövege

2010.01.15.
Fenyvesi Áron- Siegmund Ákos kiállításának megnyitószövege


2010.01.10.
Jankó Judit: Kigyúltak a Neon fényei - Napi Gazdaság

2009.12.20.
azubaktir: Giricz Máté

2009.11.10.
napvilag.net

2009.07.07.
kultura.hu
Neon Galéria

HU 1065 Budapest
Nagymező u. 47.

2. emelet / 2nd floor

Hétfö – Péntek 14h – 18h
Monday – Friday 2pm – 6pm