2011 május / may

Hajdu István írása Hencze Tamás: Megtalált képek című kiállításáról

Hencze Tamás művészetével kapcsolatban szokatlannak tetsző, tiszta közmegegyezés alakult ki az elmúlt évtizedekben: pályáját következetes, fordulatoktól nem zaklatott, szinte egyenes vonalú útnak tartják az elemzők. A nyolcvanas évek elejére hivatkozva olvashatjuk: „Hencze Tamás művészete ugyanaz maradt.”1 Az évtized végén rögzült helyzetet illetően pedig: „…festészete a 20. századi magyar képzőművészet egyik legtisztább, legkövetkezetesebb és legaszketikusabb jelensége.”2 „Hencze (…) a sajáttá tett vizuális molekulát éppen csak egész picit igazította az idők folyamán. Éppen csak megreformálta az egyik képépítési rendszert a másikéhoz képest. A változások szinte elhanyagolhatóak…”3 Majd éppen tíz év múlva: „Az egyre terebélyesedő életmű monolitikus törzséhez képest igazán csak nüansznyi módosulás” figyelhető meg. „Feltehetőleg radikális változás a jövőben sem fog bekövetkezni.” 4Hasonlóképpen – állandó jelzők gyanánt – kristályosodtak képeire az olyasfajta fogalmak, mint a hűvösség, kimértség, távolság-tartás, tisztaság, objektivitás, személytelenség; s mindez, elvileg természetesen, egy másodpercig sem vitatható módon, joggal és logikusan történt így.

Tagadhatatlan ugyanis, hogy Hencze első „nagy” korszaka – 1966-67-től 1982-ig – olyan súllyal és olyan idióma-teremtő erővel „nyomult be” a magyar képzőművészetbe, ami példa értékű, s ezalatt a szokatlanul hosszú idő alatt művészete látszólag valóban alig változott, sőt, annyira nem, hogy a későbbi munkái is, sokak szemében, ennek a periódusnak a reflexeként tükröződött sokáig, némely interpretátora máig is így gondolja.

Ugyanakkor képei jóval kevésbé verbalizálhatóak, mint kor- és pályatársai munkái: például Keserű Ilona vagy Nádler István érzelem gazdag absztrakcióját „dramatizálni” mindig is hálásabb és látványosabb feladat volt, de még Bak Imre festészete is bőségesebb kommentárt vonhatott magához, mint Henczéé, már csak azért is, mert Bak, akárcsak például és többek között Maurer Dóra vagy Jovánovics György, írásaival is segítette az elemzést. Hencze azonban (direkt módon) következetesen kerülte a narrativitás külső formáit; semmilyen szinten vagy eszközzel nem körítette képeit (még a címadással sem), melyek így nem lettek, mert nem lehettek „ablakok”, tükrök, allegóriák…Hencze egyszerre tágasan és szűkre fókuszálva, pontosabban zártan gondolkodott és gondolkodik; képei távlatos dimenziókat nyitnak meg monoton ismétlődésben: pontosan és kizárólag a festésre – s nem annak vagy bármi másnak az ábrázolására – koncentrál, miközben, úgy tetszik, egyetemesen nyitott, a szó teljes értelmében. S ha most csak egy gyors és felületes pillantással végigtekintünk Hencze negyven éves és szerencsére a legkevésbé sem lezártnak látszó pályáján, hamar beláthatjuk, hogy egyrészt annak alakulása egyáltalán nem egyenes vonalú, másrészt festményeihez sokkal gazdagabb és élénkebb, jobban „metaforizálható” fogalmak illeszthetők, mint az imént idézettek, melyek végeredményben puszta sztereotípiák ma már.A hatvanas évek elején-közepén Hencze a francia tasizmus, majd az amerikai absztrakt expresszionizmus hatására kirobbanó érzelmekkel teli, a monochromhoz közeli „gesztus”-képeket festett. Az évtized végére képei „kihűltek”, s egy sajátos technikai eljárás birtokba vételével alapvetően megváltoztak. 1966-67-től festményeiből száműzte a faktúrában és a jelben rejlő személyességet, s egy csak rá jellemző, mégis eltávolító objektivitást sugalló, a kinetikus művészetre, más szempontból pedig a francia Support/Surface csoport törekvéseire rímelő, de ezek befolyásától tökéletesen mentes művészetet teremtett.Hencze most előkerült, a hatvanas évek közepén-végén készített húszegynéhány papír alapú festménye annak a sorozatnak a folytatása, mely párhuzamosan született azokkal a furcsa, hartungosan derengő fényű, rács-szerkezetté sűrűsödő gesztusokat egybe fogó munkákkal, melyek egy új út kijelölésének esélyét mutatták meg: szövet-szerűen kiegyenlített, a korábbi munkáknál fegyelmezettebb, strukturált felületükkel az informel és a pattern painting ötvözésére tettek kísérletet.

Az eddig nem ismert, Hencze által is elfelejtett művek a keretbe zárt, kimerevített és megragadott mozgást – még talán a szürrealizmus automatizmusára is utalva – plasztikus emlékként az idő visszfényét rögzítik; a felületek magukba zárják az „esedékes” asszociációk fosszíliáit. Egyszersmind ekkor nyilatkozik talán először meg Hencze festészetében a később oly jellemző szándék: a fény „egyszínű” értelmezése.

Hajdu István

1. Kovalovszky Márta: Don Giovanni. Kalandozás a magyar művészet félmúltjában. Enciklopédia Kiadó, Budapest, 1998. 41.o.
2. Hegyi Lóránd: Hencze Tamás művészetéről (katalógus előszó), Ernst Múzeum, Budapest, 1987.
3. P. Szűcs Júlia: A minőség reformja. Hencze Tamás kiállítása az Ernst Múzeumban. Népszabadság, 1987 október 26.
4. Beke László: Hencze Tamás a kortársak között (katalógus előszó). Műcsarnok, Budapest, 1997.


Archívum / Archive


2024.04.26. - 2024.05.17.
Hézső Ferenc - Átalakulás

2023.12.11. – 2024.04.19.
A Vásárhelyi Iskola - A magyar újrealizmus

2023.10. 27. – 2023.11. 24.
Fauszt Péter - A kényszer felmérése

2023.09.11. - 2023.10.13.
Ötvös Zoltán - Stop-Time

2023.07.07. - 2023.08.31.
Varga Bertalan - Kitépett rend

2023.05.12. - 2023.06.16.
Erdélyi Gábor - Esély a megvalósulásra

2023.03.01. - 2023.04.14.
Bernát András - Láva

2022.12.17. - 2023.02.24.
Hencze Tamás - Konceptuális munkák a hetvenes évek elejéről

2022.11.18. - 2022.12.16.
Károlyi Zsigmond - Ideiglenes visszatérés - Négyháromszög 2.0

2022.04.12. - 2022.05.30.

Baranyay András - Önarcképek

2022.01.14.-2022.03.31.
Bernáth/y Sándor - Ünnepnapok nincsenek (1981)

2021.11.12.-2021.12.03.
Kovács Lola - Alkímia

2021.09.17.-2021.10.29.
Ötvös Zoltán - Eladó lakás, Budapest

2021.09.07.-2021.09.10.
Bernát András - Lebegve a határon (II.)

2021.05.21.-2021.06.17.
Losonczy István - A fuga színe

2020.12.21.-2021.04.30.
Varga Bertalan - Chromatic

2020.11.09. - 2020.12.14.
Bernát András - Lebegve a határon

2020.09.09. - 2020.09.22.
Dús László - Szobrok / Sculptures

2020.06.19. - 2020.09.07.
Haász Katalin - Eseményhorizont / Event horizon

2020.03.12.-2020.06.13.
Korodi Luca - A Föld bőre / The Skin of Earth/project 1

2020.02.07. - 2020.03.03.
Kovács Lola - Forró tükör / Hot mirror

2020.01.17. - 2020.02.04.
Bernát András - 2018-2019

2019.11.22 – 2020.01.03.
Erdélyi Gábor - Annyi minden van / There are a lot of things 

2019.10.11-2019.11.16.
Károlyi Zsigmond - Fotófestmények / Photopaintings

2019.09.06. – 2019.10.04.
Ötvös Zoltán – RANDOM

2019.03.01. – 2019.04.14. 
Bernát András – TEST - TÉR - TÁJ / BODY - SPACE - LANDSCAPE

2018.10.19. – 2018.11.16.
Haász Katalin – Mező / Field

2018.09.14. – 2018.10.12.
Losonczy István – Csíkok  / Stripes


2018.06.01. – 2018.06.29.
Várnagy Tibor – 1989


2018.04.13. – 2018.05.15.
Swierkiewicz Róbert – Transparent Road 1989 XERTOX


2018.03.09. – 2018.04.05.
Nyilas Márta – A többi nő és én / The other woman and me

2018.01.19. – 2018.02.20.
Ádám Zoltán – Bibliai idézetek / Biblical quotations

2017.12.18. – 2018.01.12.
Bernát András 60

2017 November / November
Hencze Tamás – Művek a 70-es évekből / Works from the 70’s

2017.10.20. – 2017.11.14.
Gábor Palotai – Munkák 1976 - 1980 / Works 1976 - 1980


2017.09.15. – 2017.10.10.
KÁROLYI ZSIGMOND – VERTIKÁLISDIAGONÁLISHORIZONTÁLIS

2017.06.30. – 2017.07.20.
Szilágyi Lenke – Alternatíva


2017.05.12. – 2017.06.09.
Veres Júlia – Tárgyi bizonyíték (70-es évek) / Material Evidence (70’s)

2017.04.07. – 2017.04.31.
Szirányi István – Ön-expozíció / Self-exposition


2017.03.10. – 2017.03.31.
Pácser Attila – Színek fekete fehéren / Colours On Black And White


2017.02.08. – 2017.02.25.
Ötvös Zoltán – Monológ / Monoloque

2017.01.20. –  2017.02.03.
Erdélyi Gábor – Személyes műtárgyfotók / Personal photos of my work

2016.12.16. – 2017.01.14.
Lóránt János Demeter – Szürke képek (Művek 1970-es és 80-as évekből)

2016.10.28. – 2016.11.16..
Baranyay András (1938 - 2016)

2016.09.09. – 2016.10.04.
Losonczy István – Ecru et Blanc

2016.04.08. – 2016.05.16.
Révész László László – Non Serviam

2016.03.22. – 2016.06.04.

Révész László László – Serviam

2016.02.12. – 2016.03.08.
Korodi Luca – Alkonyat fázisai / Phases of gloaming

2016.01.22. – 2016.02.09.

Horváth Roland – Zsúr / Party

2015.12.11. – 2016.01.05.
András Bernát – Szekvencia, szimmetria, körszalag / Sequence, Symmetry, Round stripe  

2015.11.12. – 2015.12.07.
Hencze Tamás – Formázott képek a 80-as évek elejéről / Shaped pictures from the early '80s

2015.09.11. – 2015.09.25.
Losonczy István – Bejáratlan terek

2015.06.12. – 2015.07.31.
MÉHES LÓRÁNT – Fotók a hetvenes évekből / Photos from the seventies


2015 Majús / May
Ulay – Irritáció / Irritation


2015.03.13. – 2015.04.30.
Komoróczky Tamás – Piros a vér / a vér mintázatai / The Blood is Red / The Patterns of Blood

2015.02.16. – 2015.03.06.
Ádám Zoltán – Új munkák / Recent works

2015.01.16. – 2015.02.10.
Ötvös Zoltán – Harkály kopácsol valahol

2014.12.04. – 2015.01.09.
Klimó Károly – Tíz év (1975-1985)

2014.11.06 – 2014.12.02
Bernát András – Test

2014.09.12 – 2014.10.03
Bada Dada – Ne Aggyad Az Agyad! (fotókollázsok és képveresek)

2014.07.11 – 2014.08.01
Szőke Gáspár – Formák, kontrasztok, építek, bomlasztok

2014.06.12 – 2014.07.08
Nemere Réka – Pályalátványok / Field Views

2014.03.13 – 2014.04.07
Tolvaly Ernő – TV-rajzok

2014.05.09 – 2014.06.03

Horváth Roland és Korodi János – Speakeasy

2014 Április / April 
Drozdik Orsolya – Dividuális mitológia

2014.03.13 – 2014.04.07
Tolvaly Ernő – TV-rajzok

2014.02.03 – 2014.03.07
Lengyel András – Nyílt tér

2013 December / December
Halász András – Vallás 1979

2013 Szeptember / September
Sarkadi Péter – EGO-dokumentumok

2013 Július / July
Őry Annamária egy estés – Rózskert

2013 Június / June
Szigeti András – Képhiba

2013 Majús / May
Gajzágó Donáta és Korodi Luca – Stress

2013 Március / March
Zuzu-Vető (Méhes Lóránt- Vető János/NahTe) – Feltámadtunk-új képek

2013 Január / January
Veszely Ferenc – Malom-rekonstrukció

2012 December / December
Erdélyi Gábor – Élek / My Edges

2012 November / November
Szabó Ákos – Sublow


2012 Szeptember / September
Bullás József – Papír

2012 Augusztus / August
Oroszy Csaba – Ens

2012 Majús / May
Komoróczky Tamás – Szellemcsapda


2012 Március / March
Károlyi Zsigmond – Állványok és fényrácsok (művek a nyolcvanas évekből)

2012 Február / February
Kovács Tamás


2012 Január / January
Horog Sára – Hússtruktúra

2012 Január / January
Piskolti Bernadett megnyitószövege Horog Sára kiállításán

2011 December / December
Horváth Roland – Klórterem

2011 November / November
8-ból 8

2011 Október / October
Szurcsik János – Szurcsik József megnyitószövege

2011 Október / October
Szurcsik János – "Pályám emlékezete I."- művek a 60-as és 70-es évekből

2011 Szeptember / September
Bernát András – Tér tanulmányok

2011
Július / July
Peer Krisztián - Braun András: Agyváltó című kiállításának megnyitószövege

2011 Június / June
Braun András – Agyváltó

2011 Majús / May
Hajdu István írása Hencze Tamás: Megtalált képek című kiállításáról

2011 Március / March
Fenyvesi Áron: Siegmund Ákos – humankompositinformatív című kiállításának megnyitószövege

2011 Február / February
Paksi Endre Lehel: Giricz Máté - másvilág című kiállításának megnyitószövege


2011 Január / January
Korodi János – örök maradás / Eternal Lingering

2010 December / December
Farkas Zsófi – Családállítás

2010 November / November
Bernát András – Rekonstrukció-Rész és egész

2010 Október / October
BERNÁTH/Y SÁNDOR – Muddy things I.

2010 Szeptember / September
Horváth Roland – Hajók keletről nyugatra

2010 Szeptember / September
Horváth Roland – Reggel

2010 Szeptember / September

Erdőháti Melinda - Horváth Roland kiálításának megnyitószövege


2010 Július / July

Zenebolt-Music Store

2010 Június / June
Pálos Miklós – Munkák

2010 Április / April
Interjú Komoróczky Tamással

2010.03.26.
Fenyvesi Áron - Szabó Ákos kiállításának megnyitószövege

2010.02.17.
Zombori Mónika - Nagy Judit Borbála kiállításának megnyitószövege

2010.01.15.
Fenyvesi Áron- Siegmund Ákos kiállításának megnyitószövege


2010.01.10.
Jankó Judit: Kigyúltak a Neon fényei - Napi Gazdaság

2009.12.20.
azubaktir: Giricz Máté

2009.11.10.
napvilag.net

2009.07.07.
kultura.hu
Neon Galéria

HU 1065 Budapest
Nagymező u. 47.

2. emelet / 2nd floor

Hétfö – Péntek 14h – 18h
Monday – Friday 2pm – 6pm