MarkHENCZE TAMÁS
KONCEPTUÁLIS MUNKÁK A HETVENES ÉVEK ELEJÉRŐL

Megtekinthető: 2022.12.17. - 2023.02.24.
Nyitvatartás: kedd – péntek 14:00 - 18:00
Könyvbemutató és a kiállítás záróeseménye: 2023.02.23. 18:00 

!!! ÚJ HELYSZÍN !!!
Neon Galéria
1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 17.


Általános tendencia volt a hetvenes évek elejének magyarországi képzőművészeti életében, hogy a nemzetközi trendek hatására az akkori avantgárd festők hosszabb-rövidebb időre felhagytak a festéssel, és ki-ki a habitusával és művészeti törekvéseivel összhangban elkalandozott a konceptuális művészet területeire. Az elmúlt években ugyan számos elemzés és történeti feldolgozás született az időszakról, de Hencze Tamás esetében ez az összefoglalás eddig nem történt meg.
Többéves kutatómunka során katalogizáltuk a világban szétszóródott és magángyűjteményekbe került munkákat. A kiállításon ezekből a lapokból mutatunk be egy válogatást. A hozzá kapcsolódó katalógusban a művész monográfusa, Hajdu István elemző tanulmányával együtt reprodukáltuk az eddig megtalált darabokat.

A kiállításra jelent meg a Neon Galéria könyvsorozatának legújabb kötete: Hajdu István: Csak erre van szükséged – Hencze Tamás koncept-, landart- és fotómunkái

Részlet:
„A hetvenes évek legvégén, amikor először volt módom írni Hencze Tamás művészetéről, majd a kétezres évek elején, amikor ő maga megbízott, hogy fogalmazzak monográfiát addigi életművéről, annyira érdektelennek tartotta 1971–72 körül készült szöveges és fotómunkáit, hogy egyetlen mű, a már korábbról számomra is jól ismert Underberg/Underground kivételével nemhogy nem mutatta meg azokat, de említést sem tett róluk. Majd csak halála után, a Tóth Árpád által folytatott kutatások során derült ki, hogy – bár nem sok, s a pálya szempontjából valóban nem perdöntő, de mégis – érdekes, a korszellemmel azsúrban, a pályatársak hasonló munkáival jogosan párhuzamba állítható munkák készültek. Ezekkel végeredményben Hencze is alkalmazkodott, pontosabban igyekezett alávetni magát a nemzetközi tendencia szabályrendszerének; egyben megfeleltek annak az általános engedetlenségnek is, mellyel a konceptuális gesztusok gyakorlói általában mindig is kibújtak az ortodoxok, a szigorúan teoretikus művészek merev kritériumai alól.”

A kiállítás és a könyv megvalósulását az NKA támogatta.


TAMÁS HENCZE
CONCEPT ART FROM THE EARLY 70S

Exhibition dates: 17 December 2022 – 24 February 2023
Open: Tuesday – Friday 14:00 - 18:00
Book lounch and closing event of the exhibition: 23 February 2023

In the early 70s, it was a general tendency among Hungarian artist that the avant-garde painters of the time abandoned painting for a short spell or even for a longer period, to try themselves in conceptual art, each driven by their own temper and artistic aspirations. In recent years, numerous analyses and historical treatments have been published of the period, but in the case of Tamás Hencze, such a summary has not been made before.

It took several years of research to catalogue Hencze’s works that have been dispersed around the world, ending up in private collections. The exhibition presents a selection of these. The accompanying catalogue contains the reproductions of the works found so far, together with an analytical study by István Hajdu, the artist's monographer.

On the occasion of the exhibition, Neon Galéria published the newest book in its series:
István Hajdu: That’s all you need
Concept art, land art and photographic works by Tamás Hencze
Detail:
“At the very end of the 70s, when I first had the opportunity to write about Tamás Hencze's artwork, and again in the early 2000s, when he commissioned me to write a monograph on his oeuvre, he considered his own written and photographic works from around 1971-72 so dull that not only did he omit them from the illustrations, but did not even mention them in these writings, with the exception of one piece, Underberg/Underground which I had already been familiar with from earlier times. It was only after his death, when Árpád Tóth started with exploring his estate that the world could learn about these works. There were not many of them and they cannot be considered really decisive regarding his career, nevertheless, these are interesting pieces which were created by an artist who was keeping with the spirit of the times and can be compared with similar works by Henze’s peers without hesitation. When creating these works, Hencze in fact adapted, or rather tried to subject himself to the rules of the prevailing international trends; at the same time his pieces also corresponded to the general air of disobedience the practitioners of conceptual gestures have generally relied on to escape the rigid criteria of orthodox, strictly theoretical artists.”


The exhibition and the publication of the book were supported by the National Cultural Fund of Hungary (NKA).