ÖTVÖS ZOLTÁN
STOP-TIME


Megnyitó / Opening: 2023.09.07. 19:00
Megnyitja / Opening speech: Barnás Ferenc író / writer
Megtekinthető / On view: 2023.09.11. - 2023.10.13.
2023.09.19. -  2023.09.23.  előzetes bejelentkezéssel / by appointment

Time-stop
Egy lakást a megvétele után új tulajdonosa felújítja, elvégzi a szükséges karbantartási és javítási feladatokat, vagy ezen kívül új tárgyi eszközöket épít be a régieket lecserélve.
Amennyiben csak felújításról, renoválásról van szó, akkor a régi tárgyi eszközöknek az eredeti állapotának a helyreállítása a cél, hogy a tárgy élettartama és teljesítőképessége növekedjen. Ha az új tulajdonos korszerűtlennek gondolja és elégtelennek a tárgy teljesítőképességét, akkor új eszközökbe ruház be, bízva a rövid- és hosszútávú befektetés megtérülésében.
Mindkét esetben az ingatlan tárgyként van kezelve, a berendezések pedig eszközök. Ezek a beavatkozások nem úgy tekintenek az ingatlanra, mint egy szerves élőlényre, ami a környezet és az idő eredőjeként alakul, azoknak lenyomatát őrzi, hanem durván, anakronisztikusan, érzéketlenül beavatkoznak az időfolyamatba, és újnak szeretnék látni a régit. Helyreállítás címen eltakarják a látható időt.
A látható idő eltüntetéséhez a büszke tulajdonos különböző vállalkozókat bíz meg, vagy a maga barátai és családja segítségével kalákában végzi el a „piszkos” munkát. Ezek az időtagadó munkálatok az ingatlanon belül felújításnak számítanak, és nem engedélykötelesek (lásd 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend.), mint például a meglévő konyhabútor cseréje, gépészet felújítása, festés, burkolás vagy nem főfal bontása.
A Time-stop sorozatom célja, hogy ne tárgyként kezeljek egy ingatlant, és dokumentáljam a benne lejátszódott időt, amit a felújítás lenulláz mint egy stopperórát az edző hüvelykujja.
Ötvös Zoltán
2023.08.18.


After buying a new home, you as a proud owner usually have it renovated, providing for the necessary maintenance and repair and the replacement of old fittings and fixtures.
When it is only about renovating or refurbishing, you will restore the old assets to their original condition in order to increase their lifetime and to improve their performance. But if you think an object is hopelessly outdated or dysfunctional, you will invest in replacing it, hoping for the return on your investment both in the short and the long run.
In both cases, your new property will be treated as an object and its interior fittings as assets. When you renovate or replace bits and pieces, you will not consider your home as being something organic, a living thing if you will, something that evolves as driven by its environment and the passing of time, preserving the fingerprints of both. Renovation will disrupt the time continuum in a crude, anachronistic, insensitive way, done to turn old into new. Disguised as restoration, visible time is veiled.
To make the passing of time invisible, you will hire contractors or team up with your friends and family to do the “dirty work”. All this tampering to deny time – for example replacing kitchen furniture, modernizing buildings services, painting the walls, flooring and tiling or demolishing minor walls - is considered renovation as long as it only affects the interior of your home and, as such, does not require a permit (see the Govt. Decree 312/2012 (8.11.2012).
I have created the Time-stop series expressly not to treat a property as an object, but to document the time that has passed inside it: the time reset by renovation as if it was a stopwatch set to zero by the coach.
Zoltán Ötvös
(18.08.2023)A kiállítás létrejöttét az NKA támogatta.
The exhibition were supported by the National Cultural Fund of Hungary (NKA).