Haász Katalin
Eseményhorizont
Event horizon
Megnyitó · Opening : 2020.06.18. 19:00-21:00
Megtekinthető · On view:  2020.06.19. - 2020.04.30.

1998-ban festettem az első Möbius képet, ami azóta is központi témám.
2008-ban egy napórát készítettem, melynek árnyékvetője egy Möbius-szalag volt. A szalag árnyékát óránként körberajzoltam. A nap beesési szöge által a Möbius árnyékai változatos formákat adnak ki, melyek egy geometriai rendszert alkotnak. Ez a vonalrendszer szolgált alapjául a Prelude sorozatnak.
A Moments at Works sorozatban, ahol szintén a Napóra vonalrendszerével dolgoztam, a vonalak még vékonyabbak, mint az Prelude- sorozatnál, szinte grafikusak. A sorozatban a pont mint pillanat, a vonal mint tér-idő szelet van jelen. Az egymást követő idővetületek pontokban keresztezik egymást. A pontok kiemelése, szimultán megjelenítése és a hozzárendelt vonalak ritmikus elhelyezkedése izgalmas festészeti problémát vet fel. A vonalrendszer és a metszéspontok kézi szerkesztése sok ismételt műveletet igényel a képen. A kép egymásra íródott rétegei az ismétlés által teszik átélhetővé a matematikai és filozófiai problémákat. A mőbius számomra a téri és időbeli végtelen felfogható formája, vetületei összessége egy sajátos tér-idő élményt ad.
Az idő különböző életszakaszokban, más-más relációban van a térrel. Az időbeli távolodás a térbeli távolodással szinkronban van, ha például utazunk. A Moments at Works című sorozat a tér és idő szinkronitásának képi megfogalmazása. A kép imaginárius és egyben valós tere és ideje szabad aszocciációkra adhat lehetőséget.
/Haász Katalin/


A kiállítás megvalósulását az NKA támogatta.
Mark


Neon Galéria

HU 1065 Budapest
Nagymező u. 47.

2. emelet / 2nd floor

Hétfö – Péntek 14h – 18h
Monday – Friday 2pm – 6pm